Rada Fundacji

Przewodniczący Rady       - nadinsp. w stanie spoczynku Władysław Padło

Wiceprzewodniczący Rady   - podinsp. w stanie spoczynku Marek Osiejewski

Członek Rady              - Grażyna Karłowicz-Stoma

Członek Rady              - insp. w stanie spoczynku Maciej Sławiński