Rada Fundacji

Przewodniczący Rady       - nadinsp. Władysław Padło

Wiceprzewodniczący Rady   - podinsp. w stanie spoczynku Andrzej Żwański

Członek Rady              - Grażyna Karłowicz-Stoma

Członek Rady              - insp. w stanie spoczynku Maciej Sławiński