Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu             - mł. insp. w stanie spoczynku Irena Zając - Kawaler Orderu Uśmiechu

Wiceprezes Zarządu      - mł. insp. Barbara Żebrowska

Sekretarz Zarządu        - mł. insp. w stanie spoczynku Zenon Parchimowicz
 
Członek Zarządu          - mł. insp. w stanie spoczynku Halina Wieczur

Członek Zarządu          - nadkom. Katarzyna Aleksandrowicz