Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu            - mł. insp. w stanie spoczynku Irena Zając - Kawaler Orderu Uśmiechu

Wiceprezes Zarządu     - Joanna Molak

Sekretarz Zarządu        - mł. insp. w stanie spoczynku Zenon Parchimowicz
 
Członek Zarządu          - mł. insp. w stanie spoczynku Halina Wieczur

Członek Zarządu          - mł. insp. Barbara Żebrowska